fbpx

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กับ 4 ขั้นตอน สร้าง Impressive

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การทำการตลาดควรชัดเจนใน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

จากประสบการณ์ทางด้านการตลาดที่ผ่านมา สิ่งที่พบมาโดยตลอดคือ แบรนด์ธุรกิจมักจะทำการตลาดผิดพลาดในเรื่องกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำให้ต้องเสียเวลาและเสียเงินไปมากมาย ซึ่งหลายธุรกิจถึงกับล้มหายตายจากไปเลยก็มี ลองมาดูกันว่าจะหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไร ถึงทำให้ ธุรกิจประสบความสำเร็จ

1. มองภาพรวมของกลุ่มลูกค้าอย่างเข้าใจ

ไม่ว่าธุรกิจของแบรนด์จะเป็นธุรกิจอะไร ภาพรวมของกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งที่นักการตลาดจะต้องมองให้ออกว่า ใครบ้างที่สามารถใช้บริการ หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ โดยที่ต้องไม่มีอคติ หรือ คิดเอาเองว่า มีแต่คนกลุ่มนี้ กลุ่มนั้น เท่านั้นที่จะเป็นลูกค้าของเราได้ เช่น ถ้าธุรกิจของเราคือ ทำเราทำธุรกิจขายกางเกงยีนส์วัยรุ่นสำหรับผู้ชาย ภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายของตลาดจะต้องไม่มองแค่ วัยรุ่นผู้ชายเท่านั้น แต่จะต้องมองไปถึง วัยรุ่นผู้หญิง, เด็กที่ตัวโต , ผู้ใหญ่ที่ชอบใส่เสื้อผ้าวัยรุ่น ซึ่งนี่คือวิธีการมองแบบง่ายๆ ในเรื่อง ภาพรวมของกลุ่มลูกค้า 

 

2. แบ่งกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน ว่ามีกี่ Segment

หลังจากมองภาพรวมของลูกค้าอย่างเข้าใจ ก็จะต้องทำการแบ่งอย่างเข้าใจอีกเช่นกัน ว่าผู้ที่สามารถใช้ บริการ หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยเกณฑ์ที่แบ่งส่วนลูกค้าที่เป็นที่นิยมกันคือจะดูจาก
เพศ
อายุ
ที่อยู่อาศัย
อาชีพ
รายได้
ขอใช้ตัวอย่างเดิมคือธุรกิจแบรนด์กางเกงยีนส์ผู้ชายวัยรุ่น ถ้าเราจะแบ่งกลุ่มลูกค้าที่สามารถใส่กางเกงเราได้ เราควรจะดูจะตั้งต้นจากตัวแปรแรกคือ
ตัวแปรที่ 1 เพศ เพศชาย หรือ หญิง
ตัวแปรที่ 2 อายุ ฺ โดยเกณฑ์ที่นิยมใช้คือ อายุ 18-24 ปี (ลำดับอายุควรปรับไปเรื่อยๆ เช่นกลุ่มที่ 1 : 18-24, กลุ่มที่ 2 : 25-34, กลุ่มที่ 3 : 35-44 ปี
ตัวแปรที่ 3 ที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่ในเมือง (จังหวัดใหญ่ๆ ที่มีประชากรหนาแน่น เช่น กรุงเทพฯและปริมณฑล เป็น กลุ่มที่ 1, และ จังหวัดที่รองลงมา เป็นกลุ่มที่ 2 เช่น เชียงใหม่,นครราชสีมา, สงขลา..ฯลฯ และก็กลุ่มที่ 3 ที่มีขนาดเล็กลงไปอีก)
ตัวแปรที่ 4 อาชีพ  นักศึกษา,พนักงานบริษัท,ข้าราชการ (เลือกอาชีพเหมาะสมกับวัย โดยดูจาก เพศ,อายุ,ที่อยู่อาศัย และอาชีพที่เป็นไปได้ มีจำนวนมากที่สุดที่จะใส่กางเกงยีนส์ จัดเป็นกลุ่มหลักและกลุ่มรอง)
ตัวแปรที่ 5 รายได้ : 5,000 – 10,000 บาท, 10,000 – 20,000 บาท ตั้งเป็นกลุ่มไปเรื่อยๆ (หลักการคล้ายๆกับประมาณการเรื่องอาชีพ ที่เหมาะสม การประมาณการรายได้ จะดูจาก เพศ,อายุ,ที่อยู่อาศัยและ อาชีพ ซึ่งเกณฑ์ในการประมาณการรายได้และแบ่งเป็นกลุ่มๆนี้ ควรจะดูความเหมาะสมจาก
ตัวแปร 4 ตัวแรกเป็นหลัก)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

3. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่มั่นใจว่าไม่มีการแข่งขันสูง

ใน Segment กลุ่มต่างๆ ที่ทำการแบ่งไว้อย่างดีตั้งแต่ขั้นตอนที่สอง ทางแบรนด์จะพบว่า ทุกกลุ่มมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป
– บางกลุ่มสามารถจัดจำหน่ายให้ได้ง่ายแต่กำลังซื้อน้อย
– บางกลุ่มมีกำลังซื้อสูงแต่มีจำนวนน้อย
– บางกลุ่มมีกำลังซื้อต่ำแต่มีจำนวนมาก
ข้อแนะนำสำหรับการเลือกกลุ่มเป้าหมายนั้นควรจะเลือกกลุ่มลูกค้าที่ในตลาดมีการแข่งขันต่ำ มีจำนวนอยู่พอสมควร และมีกำลังซื้อที่แน่นอนสม่ำเสมอ โดยปกติในขั้นตอนนี้จะต้องทำการสำรวจตลาดในรูปแบบที่จับต้องได้ รวมถึงหาข้อมูลจากกิจกรรมใน Social Media คือไล่เก็บข้อมูลของผู้ขาย หรือ คู่แข่ง ว่ามีการตั้งราคาที่เท่าไหร่ และแบรนด์คู่แข่งแต่ละแบรนด์นั้นทำการขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มไหน (Segment) เป็นหลัก แล้วมาเทียบเคียงกับข้อมูลที่เราได้ทำไว้แล้วในขั้นตอนที่สองเรื่อง Segmentation โดยขั้นตอนนี้ ก็จะทราบได้คร่าวๆแล้วว่า ในตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มไหน ที่มีการแข่งขันแบบ Red Ocean หรือ Blue Ocean แล้วข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราสามารถตัดสินใจในการวางกลยุทธ์ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

4. วางตำแหน่งของแบรนด์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย Brand Positioning

เมื่อแบรนด์ธุรกิจตัดสินใจตามข้อมูลการตลาดที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างถูกต้องตาม 3 ขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องวางกลยุทธ์ในเรื่องการกำหนด แบรนด์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งโดยทั่วไปจะดูจาก

Product >> Customer  : ตรงนี้หมายความว่าเราจะต้องเลือกจัดทำผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
Price >> Cost : จัดทำราคาสินค้า ให้อยู่ในระดับราคาที่กลุ่มลูกค้าสามารถรับได้
Place >> Channel : จัดวางช่องทางจัดจำหน่ายที่สะดวกกับการซื้อ ไม่ว่าจะวางขายในห้างสรรพสินค้า, เปิดร้าน Free Standing Store หรือ ออนไลน์
Promotion >> Communication : เลือกช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่ถูกต้องและตรงกับการใช้ชีวิตปกติของกลุ่มลูกค้า

 

ถึงตรงนี้ การวางแผนการที่จะดำเนินธุรกิจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายก็จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับ ส่วนเรื่องกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ ก็จะค่อยมาว่ากันอีกในบทต่อๆไป คอยติดตามนะครับ

ติดตามเราทาง facebook : https://fb.com/thecommunicate

 

เครดิต: กลุ่ม Digital Marketer

  • All
  • DIGITAL MARKETING
  • GENERAL
  • KNOWLEDGE
  • SOCIETY
All
  • All
  • DIGITAL MARKETING
  • GENERAL
  • KNOWLEDGE
  • SOCIETY
บุลลี่
GENERAL

บุลลี่ คืออะไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineบุลลี่ คืออะไร บุลลี่คืออะไร มีการฟ้องร้องกันมากมายในช่วงปีที่ผ่านมา บุลลี่ คือการที่ผู้คนจงใจใช้คำพูดหรือการกระทำซ้ำ ๆ ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายสังคมและ / หรือจิตใจ โดยปกติแล้วพวกเขาต้องการทำให้บุคคลนั้นรู้สึกแย่ หรือหมดหนทางที่จะทำอะไรต่อ …

อ่านต่อ...
ดีเอชแอล
GENERAL

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส คาดยอดส่งสินค้าระหว่างประเทศช่วงพีคซีซั่นสูงเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 50% ทั่วโลก

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineDHL EXPRESS ดีเอชแอล เอ็กเพรส กระแสโลกาภิวัฒน์และการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล ขับเคลื่อนการขยายตัวของการช้อปปิ้งออนไลน์และธุรกิจขนส่งทั่วโลกให้สูงขึ้น โดยโควิด-19 เป็นตัวเร่งการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ลงทุนกว่า 750 ล้านยูโร สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องบินขนส่งลำใหม่ และเปิดเส้นทางบินใหม่ในเอเชียแปซิฟิก …

อ่านต่อ...
DHL
GENERAL

เจาะลึก การเตรียมการจาก DHL ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำของโลก ว่าจะสามารถทำการขนส่ง วัคซีนจำนวน มากมายมหาศาล ได้อย่างไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineDHL EXPRESS ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เผยรายงานการศึกษา ชี้ความสำเร็จในการขนส่งวัคซีนโควิด-19 ต้องมาจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน • การขนส่งวัคซีนกว่า 1 หมื่นล้านโดสทั่วโลกต้องอาศัยซัพพลายเชนที่ขยายขอบเขตการบริการเพื่อการแพทย์โดยเฉพาะ • …

อ่านต่อ...
Facial Expressions
GENERAL

การแสดงสีหน้า Facial Expressions เป็นภาษาสากล ของมนุษย์ เกือบทุกชาติ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine การแสดงสีหน้า Facial Expressions เป็นภาษาสากล ของมนุษย์ เกือบทุกชาติ ถึงแม้การสื่อสารระหว่างคนเรานั้นจะมี ภาษาพูด ภาษาเขียน หลายร้อยภาษา และมีความแตกต่างกันมากมาย …

อ่านต่อ...
eye contact
GENERAL

Eye Contact 4 อย่างของดวงตาสื่ออะไรออกมาบ้าง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine EYE CONTACT สบตาแล้วบอกอะไรได้บ้าง ภาษากายเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร ที่ The Communication จะทยอยนำมาให้อ่านไปเรื่อยๆ ซึ่งในตอนแรกเราจะเริ่มที่ การสื่อสารด้วยดวงตา หรือสังเกตุ …

อ่านต่อ...
ทักษะในการสื่อสาร
BUSINESS

8 เทคนิค เพิ่มทักษะในการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine บทความนี้ ต้นฉบับเคยตีพิมพ์ลงใน World Economic Forum (WEF) มาแล้ว  เมื่อเราคิดว่าเรามี ทักษะในการสื่อสาร ได้ดีกับผู้คนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด เมื่อเอ่ยถึง …

อ่านต่อ...
สังคมที่จะช่วยให้ตัวของเราดีขึ้น
SOCIETY

5 เหตุผลที่ ช่วยให้ตัวของเราดีขึ้น

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine จงเลือกใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่จะช่วยให้ตัวของเราดีขึ้น สังคมที่จะช่วยให้ตัวของเราดีขึ้น นั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมุมมองแนวคิดของคนแต่ละคน มักจะเปลี่ยนไปตามวัย เช่นตอนวัยรุ่น ช่วงเรียนหนังสือ จนถึงจบการศึกษาใหม่ๆ ก็จะมีมุมมองในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างนึง จนเมื่อต้องทำงาน …

อ่านต่อ...
เจฟฟ์ เบซอส
BUSINESS

5 สิ่งที่ควรทำอยู่เสมอจาก เจฟฟ์ เบซอส ชายผู้ที่รวยที่สุดในโลก

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine คนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดทุกกคนในปัจจุบัน ไม่ได้มีใครที่เป็นคนฉลาดแบบสุดๆ หรือ โชคดีมากๆ แต่กลับเป็นคนที่มีนิสัยส่วนตัวที่มีวินัย และเลือกที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันต่างหาก ลองมาดูแนวทางการใช้ชีวิตในแต่ละวันของ เจฟฟ์ เบซอส ชายผู้ที่ร่ำรวยที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งในขณะนี้ และเป็น …

อ่านต่อ...
กิจกรรมภายในบ้าน
BUSINESS

กิจกรรมภายในบ้านยังคงได้รับความนิยม – แม้จะคลายล็อคดาว์น

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine แม้จะคลายล็อคดาว์นไปแล้ว แต่ กิจกรรมภายในบ้าน ช่วงกักตัวยังได้รับความนิยมเหมือนเดิม กิจกรรมภายในบ้านในช่วงกักตัวยังคงได้รับความนิยมสูงกว่าในอดีต แม้ความนิยมจะเริ่มลดลงบ้างเมื่อเทียบกับช่วงที่ยังมีการล็อกดาวน์ : ในช่วงกักตัวอยู่บ้าน ผู้คนเริ่มหากิจกรรมในบ้านชดเชยการออกนอกบ้าน จึงเกิดกระแสกิจกรรมภายในบ้านหลากหลายประเภท เช่น …

อ่านต่อ...
fake news
GENERAL

ข่าวปลอม Fake News 8 แบบ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine Fake News ข่าวปลอม 8 แบบ ทุกวันนี้ fake news ข่าวปลอมนั้นมีมากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม แต่ก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนในสังคม …

อ่านต่อ...
PROS. กับ CONS.
GENERAL

คำ Extra เช่น PROS. กับ CONS. 2 คำนี้ คืออะไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine เจอคำว่า PROS. กับ CONS. เป็นคำ Extra บ่อยมาก โดยเฉพาะใน Text Book PROS. …

อ่านต่อ...
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
BUSINESS

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กับ 4 ขั้นตอน สร้าง Impressive

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine การทำการตลาดควรชัดเจนใน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากประสบการณ์ทางด้านการตลาดที่ผ่านมา สิ่งที่พบมาโดยตลอดคือ แบรนด์ธุรกิจมักจะทำการตลาดผิดพลาดในเรื่องกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำให้ต้องเสียเวลาและเสียเงินไปมากมาย ซึ่งหลายธุรกิจถึงกับล้มหายตายจากไปเลยก็มี ลองมาดูกันว่าจะหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไร ถึงทำให้ ธุรกิจประสบความสำเร็จ 1. …

อ่านต่อ...