fbpx

THE COMMUNICATION

Lifestyle Society Business

DIGITAL SOCIAL BUSINESS KNOWLEDGE LIFESTYLE

ไลฟ์สไตล์ ชีวิตยุคดิจิทัล​​

พร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก Normal เป็น New Normal

ค่านิยมของสังคมในปัจจุบันคือ ผู้คนรุ่นใหม่จะมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จไปเรื่อยๆ และจะไม่หยุดอยู่กับที่ ดังจะเห็นได้จากปรากฏการของพัฒนาการของระบบปฏิบัติการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น MAC หรือ Window หรือแม้แต่ Application ที่คนใช้กันอยู่ประจำเช่น Google, Youtube หรือ Social Media ขื่อดังอย่าง Facebook ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอและไม่ย่ำอยู่กับที่ สิ่งสำคัญที่มองเห็นได้ชัดที่สุดคือ คนส่วนใหญ่รักที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆ และกล้าที่จะใช้เงิน โดยมีอิสรภาพทางความคิด ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ ครั้งนึงของสังคมเมื่อเริ่มมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และผู้คนเริ่มหันมาใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือกันมากขึ้น เราจะมองกันว่า การใช้ชีวิตรูป แบบใหม่นี้ เป็น “New Normal”  จนในที่สุดในปี 2019-2020 ทุกอย่างได้รับการยอมรับแล้วว่า คือ เรื่องปกติ เช่น โรงเรียน ใช้สื่อดิจิทัลในการติดต่อนักเรียน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน หรือ ในงานราชการ ในอดีตเอกสารถูกส่งมาทางไปรษณีย์ แต่ปัจจุบันถูกส่งผ่าน LINE และอีเมล์ ขณะเดียวกัน เมื่อก่อน คนส่วนใหญ่มองว่าคนใช้สื่อดิจิทัล คือคนที่อยู่ในเมือง หรือคนรุ่นใหม่ใช้กัน แต่ทุกวันนี้ ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว เพราะคนต่างจังหวัดที่อยู่อาศัยนอกเมือง ก็ใช้สื่อดิจิทัลเช่นเดียวกับคนที่อยู่อาศัยในเมือง ดังนั้น เรื่องของการใช้สื่อ ดิจิทัล ของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือตามชนบทก็แทบจะไม่แตกต่างกัน เมื่อมองถึง ทัศนคติการทำงานของคนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง คนยุคนี้มองว่า มีอิสระในการเลือก ไม่จำเป็นต้องทำตามคนรุ่นก่อน จึงทำให้ คนยุคดิจิทัล ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีความอิสระมีความคล่องตัว อยากจะพักร้อน หรือ ไปเที่ยวไหนเมื่อไหร่ก็ทำได้ ไม่ค่อยยอมให้ชีวิต ตกเป็นทาสของการทำงาน

The Communication เราจึงนำเสนอบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ขีวิตในสังคมยุคดิจิทัล ในหลากหลายแง่มุมไม่ว่าจะ เรื่องการทำงาน การดูแลสุขภาพ การปรับตัวให้เข้ากับสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบนี้
ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ในปัจจุบันไม่ได้หาได้เพียงในห้องเรียนอย่างเดียว รูปแบบการเรียนรู้และช่องทางใหม่ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่มีการแชร์ข้อมูลองค์ความรู้ นำองค์ความรู้ของตนเองมาสร้างรายได้ เกิดคอร์สเรียนรู้ทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในรูปแบบตามแต่ที่คนสนใจเฉพาด้าน (Customized) ซึ่งทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น พัฒนาทักษะได้ตรงตามที่ตนเองสนใจ ยกตัวอย่างภาคเอกชนก็เปิดหลักสูตรเองเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กร องค์กรต่างๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศเริ่มหันมาทำแพล็ตฟอร์มหรือหลักสูตรการเรียนรู้ของตนเองหรือแชร์ข้อมูลองค์ความรู้ของตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์ทางแพล็ตฟอร์มต่างๆ มากขึ้น

กดติดตาม Like Page เป็นเพื่อนเราทาง Facebook

Recent Posts
Categories

The Communication Talk

พัฒนาการของเทคโนโลยี่ทำให้เกิด Disruption ขึ้นมากมาย การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลต้องรู้จักการปรับตัว

The Communication เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม ข่าวสารและบทความดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล มีแง่มุมในการนำเสนอที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การทำงาน การดูแลสุขภาพ และ ความงาม โดยมุ่งเน้นที่ความเหมาะสม แก่ยุคสมัย ซึ่งทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันที่ทุกคนจำเป็นจะต้องมีคือ

1.Tools Operation Skill ซึ่งก็คือทักษะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Electronic ต่าง ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนที่มีอุปกรณ์ทันสมัยทุกอย่างและทักษะการใช้ที่ควรเป็น เช่น การใช้ Smartphone  เพื่อการประชุมทางไกลแบบ ZOOM ,Microsoft Team หรือ Hangout สิ่งหนึ่งที่ทำให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน นั่นก็เพราะว่า มันมีทุกอย่างครบจบภายในเครื่องเดียวนั่นเอง  ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปคุณภาพระดับHD  เป็นMp3ฟังเพลงได้เป็นพันๆเพลงหรือมากกว่านั้น   เป็นเครื่องเล่นวิดิโอ  เป็นเครื่องบันทึกเสียง เป็นเครื่องมือเช็คอีเมลล์/ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ   เป็นเครื่องแปลภาษา    เป็นเครื่องเล่นเกมส์คลายเครียดในวันหยุด   เป็นเครื่องมือสื่อสารโทรเข้า-โทรออก-ส่งข้อความ-ประสานงาน  เป็นหน้าต่างเว็บไซต์ขนาดย่อ  เป็นเครื่องมือตกแต่งภาพให้สวยงาม  เป็นคลังเก็บความทรงจำดีดีและประโยชน์การใช้งานอีกมากมายที่รวมอยู่นั้น

2.Filter Skill ทักษะในการกลั่นกรองข้อมูล จากแพลตฟอร์ม Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดจากการแชร์ออนไลน์ที่เกิดขึ้นทั้งใน Facebook IG Twitter หรือ Line เนื่องจากข้อมูลต่างๆเหล่านี้ จะมีทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลหลอกลวง โดยหวังผลเพียงเพื่อก่อนให้เกิดกระแสบางอย่าง เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง

3.Online Banking Skill คือทักษะเกี่ยวกับการเงินที่จำเป็น ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหน เช่นเป็นเจ้าของธุรกิจ มนุษย์เงินเดือน ,ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ,เกษตรกร หรือ บุคคลทั่วไป เพราะ Fintech ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปทีละนิด ซึ่งในอนาคตอันใกล้ การใช้เงินสด อาจจะไมใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะทำธุรกรรมในการรับเงินหรือจ่ายเงินก็สามารถทำง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ดังเช่น ช่วงที่ โควิด-19 กำลังระบาด การใช้เงินสดจะมีความเสี่ยงในการรับและส่งเชื้อได้ ผู้คนในสังคมส่วนนึงได้เปลี่ยนการทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยการใช้ สมาร์ทโฟน เท่านั้นเอง 

4.Learning Skill ทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เพราะสังคมมีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มี Disruption มากมายเกือบแทบทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการปรับตัว เพื่ออยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบนี้ 
ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ในปัจจุบันไม่ได้หาได้เพียงในห้องเรียนอย่างเดียว รูปแบบการเรียนรู้และช่องทางใหม่ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่มีการแชร์ข้อมูลองค์ความรู้ นำองค์ความรู้ของตนเองมาสร้างรายได้ เกิดคอร์สเรียนรู้ทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในรูปแบบตามแต่ที่คนสนใจเฉพาะด้าน (Customized) ซึ่งทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น พัฒนาทักษะได้ตรงตามที่ตนเองสนใจ ยกตัวอย่างภาคเอกชนก็เปิดหลักสูตรเองเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กร องค์กรต่างๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศเริ่มหันมาทำแพล็ตฟอร์มหรือหลักสูตรการเรียนรู้ของตนเองหรือแชร์ข้อมูลองค์ความรู้ของตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์ทางแพล็ตฟอร์มต่างๆ มากขึ้น
เมื่อได้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งก็คือ การที่เรานำความรู้รวมกับประสบการณ์ที่เรามี สร้างเป็นไอเดียใหม่ๆ จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ฝึกที่จะคิดนอกกรอบ เปิดใจที่จะรับ กล้าที่จะลองทำ และที่สำคัญเราต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามเสมอกับทุกๆสถานการณ์ จะทำให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมติดตาม เว็บไซต์ของ The Communication หากท่านมีคำแนะนำใดๆ สามารถติดต่อเราได้ทาง Email ข้างล่าง ทางเรายินดีที่จะน้อมรับคำติชมในทุกๆเรื่อง เพื่อมาปรับปรุงให้การทำงานของเราดียิ่งขึ้น

the communication logo

THE COMMUNICATION

Contact us :

The Communication